دكترخسروي

اطلاعات دارويي وتازه ها


كلام زيباي امام سجاد(ع)درموردآفريدگاركائنات

خدايا من در كلبه فقيرانه خود چيزي دارم كه تو در عرش كبريايي خود نداري . من چون توئي دارم و تو چون خود نداري

امام سجاد(ع)

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي سكوت شكسته باشعرزيباي استادفكور اثراستادهمايون خرم باصداي دكترمحمداصفهاني

سكوت شكسته

خواننده: محمد اصفهانی،كوروس سرهنگ زاده

شعر: کریم فکور

آهنگساز: مهندس همایون خرم

آلبوم: تنها ماندم

يک نفس ای پیک سحری

بر سر کویش کن گذری

گو (که ز هجرش)، به فغانم، به فغانم

ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم

من غرق گناهم، تو عذر گناهی

روز و شبم را، تو چو مهری و چو ماهی

چه شود گر، مرا رهانی ز سیاهی

چون باده بجوشم، در جوش و خروشم

من سر زلفت، به دو عالم، نفروشم

 

یک نفس ای پیک سحری

بر سر کویش کن، گذری

گو که ز هجرش، به فغانم، به فغانم

ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم

همه شب در ماه و پروین، نگرم

مگر آید رخسارت در نظرم

چه بگویم، چه بگویم، به که گویم این راز

غمم این بس، که مرا کس، نبود دمساز

یک نفس ای پیک سحری

بر سر کویش کن گذری

گو که ز هجرش، به فغانم، به فغانم

ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم


صداي استادسرهنگ زاده

http://www.mediafire.com/?i5a94ay41tpfcd4


 Click here to direct download Koros Sarhangzadeh Peyke Sahari mp3


دانلودباصداي دكترمحمداصفهاني

http://www.mediafire.com/?7k8nywpi6dwbz1j

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي مرانبيني اثراستاداعلامي بانواي استادافتخاري

مرا نبيني ازآلبوم:خوش آمدي

  ترانه سرا : اعلامي

 

آهنگ ساز:استادجوادلشگري


نوا:استادشيرين سخن عليرضاافتخاري  

 

مرا نبيني ديگر مرا نبيني

دگر تو اي افسون گر مرا نبيني

مشتاب از پيم دگر كه نيابي ز من خبر

توكه پاس وفا نداري

تو كه بيم از خدا نداري

بگذر فسانه هاي زيبا

بنگر بهانه هاي دنيا  

  چه بود نظر ار

تو كه يك نظر به آشنا نداري

نگهي به حال زار ما نداري

من اگر پيرم پير خسته ام

قفس خود را من شكسته ام

ستمي كشيده ام من

كه به جان رسيده ام من

چه بخواهي چه نخواهي

بت عيار مني     

چه بخواهي چه نخواهي

تو دگر يار مني

تو دگر يار مني

تو دگر يار مني

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي صبح سپيد اثراستادترقي ازآلبوم عطرسوسن باصداي شورانگيزاستادافتخاري


صبح سپيد

ترانه سرا:زنده ياد بيژن ترقي

آهنگ ساز:استادضرابيان

آلبوم :عطرسوسن       

مرو اي گل مرو مشو از من جدا

شب غربت كجا مه تابان كجا

نشستم به رهت كه سحر سر زد

چو رفتي سحر از شب من پر زد

 يادت آمد، گل بر دم زد

 

مرو اي گل مرو مشو از من جدا

شب غربت كجا مه تابان كجا

يادم كن ز صحرا چو بگذشتي

از دشت هامون ز دريا چو بگذشتي

يادي كن اي ماهم

از داغ جانكاهم از بر لاله ها تنها چو بگذشتي

صبح سپيد من چو گلزار اميد من شكوفا شد

 چو ن من ز سر مستي بزن دستي كه دل غرق تمنا شد

با اين مهجوري، اندوه دوري، اي دل چون شادي، اينگونه مسروري

گفتم با يادش بال و پري گيرم چون مه بر بام گردون گذرم

اي دل چه سازم من، اين بخت پر بسته،

 از ما بگسسته نگشوده پرم

 

براي شنيدن

http://www.persianpersia.com/music

/album.php?albumid=276

 

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
درمان دارويي شقاق گوشه لبperleche:Angular Chehlitis-نوشته دكترسعيدخسروي

شقاق گوشه لبperleche:Angular Chehlitis         

التهاب مزمن وراجعه درگوشه هاي دهان است.بزاق، سبب خيس خوردگي وتحريك اين ناحيه چين داركوچك مي شودودرنتيجه باعث بروزاگزما،تشكيل شقاق وعفونت هاي ثانويه باكتريايي ومخمري مي شود.

خصوصيات

درسالمندان شايع تراست

بامصرف داروي آكوتانAccutaneكه دردرمان آكنه به كارمي رودشايع است.

درد،خارش وتحريك دارد

وجودبزاق عامل آن است.

چين وچروك عميق اطراف دهان،زمينه سازعوداين بيماري است.

احتقان بيني وتنفس درخواب سبب تجمع بزاق درگوشه دهان مي شود.

جفت نشدن دندان ودرست قرارنگرفتن دندان هاي بالاوپايين روي يكديگروهمچنين عادت ليسيدن لب هازمينه ساز مي باشد.

استفاده خشن ازنخ دندان وآسيب مكانيكي به گوشه دهان

درافرادجوان به علت ليسيدن،لب ها گازگرفتن گوشه هاي دهان يامكيدن شست سبب بروزاين مشكل مي شود.

درافرادسالمند،گودي خطوط چهره،مرطوب بودن فضا وچين گوشه لب عامل مي باشد.

خاصيت موئينگي سبب كشيدن بزاق به اين چين ها مي شود.كه خودموجب شقاق،ايجادترك،اريتم،توليداگزودا وعفونت ثانويه باارگانيسم هايي مانند كانديدا ويااستافيلوكوك مي شود.

يافته آزمايشگاهي:

كشت معمولاعفونت باكتريايي ومخمري رانشان مي دهد.

بيماربه اميدجلوگيري ازپيشرفت ترك خوردگي دائم محل راليسيده ومرطوب مي كندكه خودعامل بدترشدن مشكل مي شود.

درمان:

استعمال ضدمخمرهامانند:كلوتريمازول وميكونازول 2باردرروز

وچندساعت بعداستفاده ازيك استروييدبه شكل كرم يالوسيون مانند:

كرم%0/1              Locoid(هيدروكورتيزون بوتيرات)

 

يالوسيون%0/05    Desowen(دزونيد)

 

 

 

 

 كرم%1              

 Elidel

 

 

 

 

 

 تازماني كه ناحيه مبتلاخشك وعاري ازالتهاب شود.

بعدبرطرف شدن التهاب،درمان هاي موضعي راقطع كنيد.

درمرحله بعد،استفاده ازيك مرهم غليظ ومحافظ لب ها(Chapstick)

 

 

 

 

 

 

 

ياپماد Aquaphor

 

 

 

 

يا  

پمادزينك اكسايدياوازلين ساده جهت پيشگيري قبل خواب مي باشد.

عفونت باكتريايي رامي توان باآنتي بيوتيك هاي موضعي مانند:Bactrobanياآنتي بيوتيك هاي موثربراستافيلوكوك مانندموپروسين

درمان نمود.

پركننده هاFillersتزريقي يا

پركننده هاي بافت نرمGore-texوليزردرماني چين هاي اطراف دهان راازبين مي برد.

 

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي حصار اثراستادحسين منزوي ازآلبوم نسيما باصداي استادافتخاري

به يادپرستوهاي مهاجرم

ترانه حصار
ترانه سرا:زنده يادحسين منزوي

آهنگ ساز:استادفضل الله توكل
ازآلبوم: نسیما،
صداي ملكوتي:: استادعلیرضا افتخاری

 

 

 

 

 

شب رفتن تو جان رود از تن من

رسد تا به فلك ناله و شيون من

غبار ين شد از اين غم گل سرخ دلم

كه شد بي تو خزان فصل شكفتن من

پس از تو نه قراري نه باغي نه بهاري

نه شوق گل و گلگشت

من و كنج حصاري

اي طالع خوش، كوكب من از تو تهي شد

اي اختر روشن، شب من از تو تهي شد

اي عطر تكلم، سخنم پر نشد از تو

اي باغ تبسم، لب من از تو تهي شد

 پس از تو نه قراري نه باغي نه بهاري

نه شوق گل و گلگشت منو كنج حصاري

اي كارو كس من اي هم نفس من

وقتي تو نباشي دنيا قفس من

پس از تو نه قراري نه باغي نه بهاري

نه شوق گل و گلگشت منو كنج حصاري

 

 

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
فراورده تركيبي قابض وضدهايپرهيدروز موضعي

فراورده تركيبي قابض وضدهايپرهيدروز موضعي
فرمول 1
Aluminium chlorid   20CC
Ethanol 96               80cc
روش توليدوساخت:
اختلال ساده آلومينيوم كلرايددرالكل به نسبت 1:4محلول اين ماده درهاون ريخته شده به شدت تركيب شده .سپس كم كم الكل اضافه نموده تادرپايان محلول به طوركامل شفاف به دست آيد.
مواردمصرف:

درمان موضعي درتعريق شديددست هاوپاها وزيربغل
نكات :
قبل مصرف موضع بايد به طوركامل خشك باشد
شب ها بعداستحمام مصرف شودوصبح هاقبل ازفعاليت غددعرقي شسته شود
2تا3هفته استفاده مداوم ،تعريق بدن به ميزان نرمال خودمي رسد.
دراستفاده موضعي دركف دست بعداستفاده دست هابايك دستكش پلاستيكي پوشانده شود.

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي كوياري اثراستادمعيني كرمانشاهي باصداي استادافتخاري

كوياري

ترانه سرا:معيني كرمانشاهي

آهنگ ساز:استادتجويدي

خواننده: استادافتخاري

كو ياري تا به ديارم برساند پيغامم را به نگارم برساند
كو غمخواري به كنارم بنشيند دلدارم را به كنارم برساند
من هم جدا شدم ز آشيانه من هم دلم شكسته اي زمانه
من هم به ناله ها عاشقانه دراين زمانه گشته ام فسانه
بي خبرم ز جاي بي نشان تو بر لب من رسيده جان به جان تو
هجر تو شد نصيب من در اين ميانه، نصيب من در اين ميانه
چه شود كه ازتورسد به شكسته دلي خبري

چه شودگل فكندبه بدآب وگلي نظري
(چه شود بر رخ من ز كرم فكني نظري)
چو نسيم سحر ز برم بگذر
بگذر كه مگر گلي از گِل من بدمد چو روم ز نظر

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه به يادماندني حكايت دل اثراستادخوشدل باصداي دل انگيزاستادافتخاري

ترانه :حکایت دل

شاعر:قيصرامين پور

آهنگ ساز:استادخوشدل

صداي دلنشين:استادعليرضاافتخاري

آلبوم : نیلوفرانه

خدايا خدايا يگانه تويی

همه گريه ها را بهانه تويی

نگارا نگارا تو باغی بهاری

دل ساده ام را تو نقش و نگاری

شدم چو گلی ز ريشه جدا

به من برسان بهار مرابهارا بهارا بهانه مگير

ز خاکستر ما زبانه مگير

کوير دلم را تو باران نوری

تو رودی تو دريا تو شوق عبوری

جدا ز تو ام غبار هوا

به خود برسان دوباره مراجدا ماندم همچو نی تنها از نيستان ها

حکايت دل ، به ناله کنم

غمی دارم همچو مولانا از جدايي ها

شکايت دل ، به ناله کنمچو نی گر شکستم صدايم تو هستی

تو را می پرستم خدايم تو هستی

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
جديدترين روش دارودرماني درهيپرهيدروزيس ياتعريق مفرط-نوشته دكترسعيدخسروي

Hyperhidrosis

تعريق مفرط ياهمان هيپرهيدروز ، نتيجه ترشح بيش از حد غدد عرق مي باشد. اين مشكل در غدد عرق، غيرعادي مي باشدو فعاليت زياد كولينژريكي فيبرهاي سود و موتور سمپاتيك علت آن مي باشد. سیگنال های اعصاب خودكار به غدد عرق پیام می‌دهند که عرق تولیدی خود را به بیرون بریزند، در شرایط طبیعی وقتی حرارت داخل بدن به حدی بالاتر از مقدار قابل قبول رسید سیگنال های بیشتری برای تعریق بیشتر و در حقیقت دفع حرارت اضافي بدن ارسال می‌شود. حال وقتی این سیگنا ل ها به حدی بیشتر از میزان مورد نیاز ارسال شوند، هیپرهیدروزیس ایجاد می‌شود.

طبقه بندي هيپرهيدروز

آناتوميك:زيربغل،كف دست،كف پا

محرك هاي زمينه اي:هيجان،حرارتي،دارو وسموم

منشاء عصبي:كورتكس،هيپوتالاموس،بصل النخاع،نخاع،آكسوني

مي توان اين بيماري را به دو شكل ديگرتقسيم بندي نمود:

ايديوپاتيك يابدون علت، يا در ارتباط با يك علت پاتولوژيك طبقه بندي كرد. فرم ايديوپاتيك آن به افزايش عرق به صورت قرينه، محدود به كف دست و پا و يا زير بغل،به تنهايي يا همراه با هم،و غير وابسته به تنظيم دماست.

فرم پاتولوژيك ممكن است محدود و يا وسيع باشد. فرم محدود معمولا در اثر آسيب به سيستم عصبي مركزي يا محيط، نوريت(التهاب عصبي)، سيرنگوميليايا اتساع حفره‌اى نخاع که باعث ميلوپاتى پيشرونده مى‌شود ، ميليتMyelitis يا التهاب طناب نخاعی ،تابس دور ساليس (تابس پشتی)با استحاله ستون‌های پشتی طناب نخاعی و تنه‌های عصبی حسی همراه با تحلیل‌رفتگی و لاغری يا بيماري هاي عروق محيطي رخ مي دهد. شكل وسيع آن به دنبال بيماري هايي از جمله بيماري هاي متابوليك و اندوكرين مانند: سندرم كارسينوئيد ، آكرومگالي،  مسموميت با الكل، حاملگي، ديابت، نقرس، پورفيري، هيپرتيروئيديسم، فئوكروموسيتوم يا صدمات مغزي، بيماري هاي قلبي ، و سندرم هاي مادرزادي، بدخيمي ها ديده مي شود.

تعريق درطول شب مي تواندبه علت بيماري هاي سيستميك  زمينه اي باشد

علل ديگر مانند: یائسگی‌ ،سرطان‌، مثل‌ لنفوم‌، محدودیت‌ از مواد مخدر، تب‌ و عفونت‌.

استرس هاي هيجاني وورزش شايع ترين علت هيپرهيدروز مي باشند.

درمان : دو نوع درمان موضعي و سيستميك براي اين عارضه وجود دارد. ساير درمان ها شامل:

Drionnic  با آب لوله كشيِِ      iontophoresisاز سال 1952 معرفي شد و شامل عبور جريان الكتريسيته از پوست مي باشد. در اين روش كه بيشتر در مورد تعريق كف دست و پا كاربرد دارد، درمان روزانه هر كف دست يا پا به مدت 30 دقيقه به ميزان 20-15 ميلي آمپر با عبور از يك بالشتك آبي يا آنتي كولي نرژيك مي تواند در درمان اين عارضه موثر باشد.درمان تعريق بيش از حد زير بغل با اين روش در مطالعه اي بررسي شده و نتايج قابل قبول و مشابهي داشته است و ديده شده اگر همراه با ليدوكايين تزريق شود درد به شدت قابل توجهي كاهش مي دهد.

تزريق سم بوتولينيوم توكسين(بوتاكس). به دلیل اثرات آنتی کولی نرژیک روی صفحه عصبی عضلانی موثر است. در تعریق بیش از حد کف دست،تزریق زیر جلدی آن باعث عدم تعریق به مدت ۱۲-۴ ماه می شود. عوارض آن شامل ضعف مختصر و موقت انگشتان شست است که ظرف ۳ هفته بهبود پیدامی کند.

درمان هاي موضعي: شامل آنتي كولي نرژيك هاي موضعي، اسيدبوريك، محلول تانيك اسيد5 %-2%، رزورسينول، پرمنگنات پتاسيم، فرمالدئيد ، گلوتارآلدئيد( گلوتارال) GLUTARAL و آلومينيوم كلرايدهگزاهيدرت 6درصدبانام تجاري xeraceيا20درصدبانام تجاري Drysolكه اين محلول بايد شب ها روي پوست خشك به مدت 3-4شب ماليده شود و مي تواند زير پانسمان بسته باشد و به مرور زمان مي توان فواصل كاربرد آن را زياد كرد.

درمان هاي سيستميك: شامل داروهاي آنتي كولي نرژيك مثل اكسي بوتينين، پروپانتلين ، بنزتروپين وگليكوپيرولات هستند. البته اين داروها عوارض ناخواسته اي دارند كه شامل ميدرياز ياگشادشدن مردمك، تاري ديد، خشكي دهان وخشكي چشم، اشكال درادرار و بروز يبوست، هستند.
ساير داروها استفاده از آرام بخش ها، ايندومتاسين، داروهاي بلوك كننده كانال كلسيم كه در نوع تعريق كف دست و پا معمولا به كار مي روند.

استفاده از صابون هاي ضدباکتري، استحمام مرتب و شستشوي بدن و مصرف مايعات به ميزان کافي تا حدود زيادي مي تواند در کنترل تعريق بيش از حد بدن مفيد باشد.
افراد مبتلا به اين عارضه از مصرف مواد غذايي ادويه دار و تند و همچنين نوشيدني هاي حاوي کافئين، قهوه و شکلات که مصرف آن ها موجب افزايش ترشحات غدد برون ريز مي شود، خودداري کنند

هيپرهيدروزيس اوليه منطقه اي Primary focal hyperhidrosis تعريق بيش از حد نواحي زير بغل، كف دست و پا يا صورت مي باشد كه با فعاليت هاي روزمره بيمار تداخل ايجاد كرده است. شيوع آن حدود 8/2% ذكر شده است و با آسيب هاي رواني مهم و قابل توجهي همراه است. افتراق نوع اوليه هيپرهيدروزيس فوكال كه ايديوپاتيك است از انواع ثانويه آن اهميت زيادي دارد. بر اساس تعريف MultiSpecialty Working Group on Hyperhidrosis فوكال هيپرهيدروزيس اوليه به تعريق فوكال، قابل رويت و بيش از حد معمول با طول بيشتر از شش ماه بدون علت مشخص با حداقل دو مشخصه زير اطلاق مي شود: دوطـرفـه و تقريـبا قريـنه، با فركـانس يك بـار در هفـته، اختـلال در فعاليت هاي روزانه، سن شروع كمتر از 25 سال، سابقه فاميلي مثبت و قطع تعريق در خلال خواب. اين بيماري عملکردي اگرچه خوش خيم است و مورتاليتي ندارد ولي تاثيرات عميقي در کيفيت زندگي بيماران برجاي مي گذارد و حتي در موارد شديد کيفيت زندگي بيمار مختل مي شود. در صورتي كه درمان دارويي موثر نباشد، درمان جراحي شاملTransthoracic Sympathectomy سمپاتكتومي توراكوسكوپيك گانگليون‌هاي T2 و T3 مي باشدكه روشی مطمئن و کارآمد برای درمان هیپرهیدروز کف دست می باشد که با عوارض بسیار کمی همراه بوده و میزان موفقیت آن بالاست مي باشد.

تخريب موضعي بابرداشت زير جلدي بافت چربي و يا غدد عرق در ناحيه درگيرنيز مي تواند مفيد باشد.

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي سكوت شكسته باشعرزيباي استادفكور اثراستادهمايون خرم باصداي دكترمحمداصفهاني

سكوت شكسته

خواننده: محمد اصفهانی

شعر: کریم فکور

آهنگساز: مهندس همایون خرم

آلبوم: تنها ماندم

يک نفس ای پیک سحری

بر سر کویش کن گذری

گو (که ز هجرش)، به فغانم، به فغانم

ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم

من غرق گناهم، تو عذر گناهی

روز و شبم را، تو چو مهری و چو ماهی

چه شود گر، مرا رهانی ز سیاهی

چون باده بجوشم، در جوش و خروشم

من سر زلفت، به دو عالم، نفروشم

 

یک نفس ای پیک سحری

بر سر کویش کن، گذری

گو که ز هجرش، به فغانم، به فغانم

ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم

همه شب در ماه و پروین، نگرم

مگر آید رخسارت در نظرم

چه بگویم، چه بگویم، به که گویم این راز

غمم این بس، که مرا کس، نبود دمساز

یک نفس ای پیک سحری

بر سر کویش کن گذری

گو که ز هجرش، به فغانم، به فغانم

ای که به عشقت زنده منم

گفتی از عشقت دم نزنم

من، نتوانم، نتوانم، نتوانم


صداي استادسرهنگ زاده

http://www.mediafire.com/?i5a94ay41tpfcd4


 Click here to direct download Koros Sarhangzadeh Peyke Sahari mp3


دانلودباصداي دكترمحمداصفهاني

http://www.mediafire.com/?7k8nywpi6dwbz1j

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي مرانبيني اثراستاداعلامي بانواي استادافتخاري

مرا نبيني ازآلبوم:خوش آمدي

  ترانه سرا : اعلامي

 

آهنگ ساز:استادجوادلشگري


نوا:استادشيرين سخن عليرضاافتخاري  

 

مرا نبيني ديگر مرا نبيني

دگر تو اي افسون گر مرا نبيني

مشتاب از پيم دگر كه نيابي ز من خبر

توكه پاس وفا نداري

تو كه بيم از خدا نداري

بگذر فسانه هاي زيبا

بنگر بهانه هاي دنيا  

  چه بود نظر ار

تو كه يك نظر به آشنا نداري

نگهي به حال زار ما نداري

من اگر پيرم پير خسته ام

قفس خود را من شكسته ام

ستمي كشيده ام من

كه به جان رسيده ام من

چه بخواهي چه نخواهي

بت عيار مني     

چه بخواهي چه نخواهي

تو دگر يار مني

تو دگر يار مني

تو دگر يار مني

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي صبح سپيد اثراستادترقي ازآلبوم عطرسوسن باصداي شورانگيزاستادافتخاري


صبح سپيد

ترانه سرا:زنده ياد بيژن ترقي

آهنگ ساز:استادضرابيان

آلبوم :عطرسوسن       

مرو اي گل مرو مشو از من جدا

شب غربت كجا مه تابان كجا

نشستم به رهت كه سحر سر زد

چو رفتي سحر از شب من پر زد

 يادت آمد، گل بر دم زد

 

مرو اي گل مرو مشو از من جدا

شب غربت كجا مه تابان كجا

يادم كن ز صحرا چو بگذشتي

از دشت هامون ز دريا چو بگذشتي

يادي كن اي ماهم

از داغ جانكاهم از بر لاله ها تنها چو بگذشتي

صبح سپيد من چو گلزار اميد من شكوفا شد

 چو ن من ز سر مستي بزن دستي كه دل غرق تمنا شد

با اين مهجوري، اندوه دوري، اي دل چون شادي، اينگونه مسروري

گفتم با يادش بال و پري گيرم چون مه بر بام گردون گذرم

اي دل چه سازم من، اين بخت پر بسته،

 از ما بگسسته نگشوده پرم

 

براي شنيدن

http://www.persianpersia.com/music

/album.php?albumid=276

 

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
درمان دارويي شقاق گوشه لبperleche:Angular Chehlitis-نوشته دكترسعيدخسروي

شقاق گوشه لبperleche:Angular Chehlitis         

التهاب مزمن وراجعه درگوشه هاي دهان است.بزاق، سبب خيس خوردگي وتحريك اين ناحيه چين داركوچك مي شودودرنتيجه باعث بروزاگزما،تشكيل شقاق وعفونت هاي ثانويه باكتريايي ومخمري مي شود.

خصوصيات

درسالمندان شايع تراست

بامصرف داروي آكوتانAccutaneكه دردرمان آكنه به كارمي رودشايع است.

درد،خارش وتحريك دارد

وجودبزاق عامل آن است.

چين وچروك عميق اطراف دهان،زمينه سازعوداين بيماري است.

احتقان بيني وتنفس درخواب سبب تجمع بزاق درگوشه دهان مي شود.

جفت نشدن دندان ودرست قرارنگرفتن دندان هاي بالاوپايين روي يكديگروهمچنين عادت ليسيدن لب هازمينه ساز مي باشد.

استفاده خشن ازنخ دندان وآسيب مكانيكي به گوشه دهان

درافرادجوان به علت ليسيدن،لب ها گازگرفتن گوشه هاي دهان يامكيدن شست سبب بروزاين مشكل مي شود.

درافرادسالمند،گودي خطوط چهره،مرطوب بودن فضا وچين گوشه لب عامل مي باشد.

خاصيت موئينگي سبب كشيدن بزاق به اين چين ها مي شود.كه خودموجب شقاق،ايجادترك،اريتم،توليداگزودا وعفونت ثانويه باارگانيسم هايي مانند كانديدا ويااستافيلوكوك مي شود.

يافته آزمايشگاهي:

كشت معمولاعفونت باكتريايي ومخمري رانشان مي دهد.

بيماربه اميدجلوگيري ازپيشرفت ترك خوردگي دائم محل راليسيده ومرطوب مي كندكه خودعامل بدترشدن مشكل مي شود.

درمان:

استعمال ضدمخمرهامانند:كلوتريمازول وميكونازول 2باردرروز

وچندساعت بعداستفاده ازيك استروييدبه شكل كرم يالوسيون مانند:

كرم%0/1              Locoid(هيدروكورتيزون بوتيرات)

 

يالوسيون%0/05    Desowen(دزونيد)

 

 

 

 

 كرم%1              

 Elidel

 

 

 

 

 

 تازماني كه ناحيه مبتلاخشك وعاري ازالتهاب شود.

بعدبرطرف شدن التهاب،درمان هاي موضعي راقطع كنيد.

درمرحله بعد،استفاده ازيك مرهم غليظ ومحافظ لب ها(Chapstick)

 

 

 

 

 

 

 

ياپماد Aquaphor

 

 

 

 

يا  

پمادزينك اكسايدياوازلين ساده جهت پيشگيري قبل خواب مي باشد.

عفونت باكتريايي رامي توان باآنتي بيوتيك هاي موضعي مانند:Bactrobanياآنتي بيوتيك هاي موثربراستافيلوكوك مانندموپروسين

درمان نمود.

پركننده هاFillersتزريقي يا

پركننده هاي بافت نرمGore-texوليزردرماني چين هاي اطراف دهان راازبين مي برد.

 

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي حصار اثراستادحسين منزوي ازآلبوم نسيما باصداي استادافتخاري

به يادپرستوهاي مهاجرم

ترانه حصار
ترانه سرا:زنده يادحسين منزوي

آهنگ ساز:استادفضل الله توكل
ازآلبوم: نسیما،
صداي ملكوتي:: استادعلیرضا افتخاری

 

 

 

 

 

شب رفتن تو جان رود از تن من

رسد تا به فلك ناله و شيون من

غبار ين شد از اين غم گل سرخ دلم

كه شد بي تو خزان فصل شكفتن من

پس از تو نه قراري نه باغي نه بهاري

نه شوق گل و گلگشت

من و كنج حصاري

اي طالع خوش، كوكب من از تو تهي شد

اي اختر روشن، شب من از تو تهي شد

اي عطر تكلم، سخنم پر نشد از تو

اي باغ تبسم، لب من از تو تهي شد

 پس از تو نه قراري نه باغي نه بهاري

نه شوق گل و گلگشت منو كنج حصاري

اي كارو كس من اي هم نفس من

وقتي تو نباشي دنيا قفس من

پس از تو نه قراري نه باغي نه بهاري

نه شوق گل و گلگشت منو كنج حصاري

 

 

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
فراورده تركيبي قابض وضدهايپرهيدروز موضعي

فراورده تركيبي قابض وضدهايپرهيدروز موضعي
فرمول 1
Aluminium chlorid   20CC
Ethanol 96               80cc
روش توليدوساخت:
اختلال ساده آلومينيوم كلرايددرالكل به نسبت 1:4محلول اين ماده درهاون ريخته شده به شدت تركيب شده .سپس كم كم الكل اضافه نموده تادرپايان محلول به طوركامل شفاف به دست آيد.
مواردمصرف:

درمان موضعي درتعريق شديددست هاوپاها وزيربغل
نكات :
قبل مصرف موضع بايد به طوركامل خشك باشد
شب ها بعداستحمام مصرف شودوصبح هاقبل ازفعاليت غددعرقي شسته شود
2تا3هفته استفاده مداوم ،تعريق بدن به ميزان نرمال خودمي رسد.
دراستفاده موضعي دركف دست بعداستفاده دست هابايك دستكش پلاستيكي پوشانده شود.

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي كوياري اثراستادمعيني كرمانشاهي باصداي استادافتخاري

كوياري

ترانه سرا:معيني كرمانشاهي

آهنگ ساز:استادتجويدي

خواننده: استادافتخاري

كو ياري تا به ديارم برساند پيغامم را به نگارم برساند
كو غمخواري به كنارم بنشيند دلدارم را به كنارم برساند
من هم جدا شدم ز آشيانه من هم دلم شكسته اي زمانه
من هم به ناله ها عاشقانه دراين زمانه گشته ام فسانه
بي خبرم ز جاي بي نشان تو بر لب من رسيده جان به جان تو
هجر تو شد نصيب من در اين ميانه، نصيب من در اين ميانه
چه شود كه ازتورسد به شكسته دلي خبري

چه شودگل فكندبه بدآب وگلي نظري
(چه شود بر رخ من ز كرم فكني نظري)
چو نسيم سحر ز برم بگذر
بگذر كه مگر گلي از گِل من بدمد چو روم ز نظر

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه به يادماندني حكايت دل اثراستادخوشدل باصداي دل انگيزاستادافتخاري

ترانه :حکایت دل

شاعر:قيصرامين پور

آهنگ ساز:استادخوشدل

صداي دلنشين:استادعليرضاافتخاري

آلبوم : نیلوفرانه

خدايا خدايا يگانه تويی

همه گريه ها را بهانه تويی

نگارا نگارا تو باغی بهاری

دل ساده ام را تو نقش و نگاری

شدم چو گلی ز ريشه جدا

به من برسان بهار مرابهارا بهارا بهانه مگير

ز خاکستر ما زبانه مگير

کوير دلم را تو باران نوری

تو رودی تو دريا تو شوق عبوری

جدا ز تو ام غبار هوا

به خود برسان دوباره مراجدا ماندم همچو نی تنها از نيستان ها

حکايت دل ، به ناله کنم

غمی دارم همچو مولانا از جدايي ها

شکايت دل ، به ناله کنمچو نی گر شکستم صدايم تو هستی

تو را می پرستم خدايم تو هستی

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
جديدترين روش دارودرماني درهيپرهيدروزيس ياتعريق مفرط-نوشته دكترسعيدخسروي

Hyperhidrosis

تعريق مفرط ياهمان هيپرهيدروز ، نتيجه ترشح بيش از حد غدد عرق مي باشد. اين مشكل در غدد عرق، غيرعادي مي باشدو فعاليت زياد كولينژريكي فيبرهاي سود و موتور سمپاتيك علت آن مي باشد. سیگنال های اعصاب خودكار به غدد عرق پیام می‌دهند که عرق تولیدی خود را به بیرون بریزند، در شرایط طبیعی وقتی حرارت داخل بدن به حدی بالاتر از مقدار قابل قبول رسید سیگنال های بیشتری برای تعریق بیشتر و در حقیقت دفع حرارت اضافي بدن ارسال می‌شود. حال وقتی این سیگنا ل ها به حدی بیشتر از میزان مورد نیاز ارسال شوند، هیپرهیدروزیس ایجاد می‌شود.

طبقه بندي هيپرهيدروز

آناتوميك:زيربغل،كف دست،كف پا

محرك هاي زمينه اي:هيجان،حرارتي،دارو وسموم

منشاء عصبي:كورتكس،هيپوتالاموس،بصل النخاع،نخاع،آكسوني

مي توان اين بيماري را به دو شكل ديگرتقسيم بندي نمود:

ايديوپاتيك يابدون علت، يا در ارتباط با يك علت پاتولوژيك طبقه بندي كرد. فرم ايديوپاتيك آن به افزايش عرق به صورت قرينه، محدود به كف دست و پا و يا زير بغل،به تنهايي يا همراه با هم،و غير وابسته به تنظيم دماست.

فرم پاتولوژيك ممكن است محدود و يا وسيع باشد. فرم محدود معمولا در اثر آسيب به سيستم عصبي مركزي يا محيط، نوريت(التهاب عصبي)، سيرنگوميليايا اتساع حفره‌اى نخاع که باعث ميلوپاتى پيشرونده مى‌شود ، ميليتMyelitis يا التهاب طناب نخاعی ،تابس دور ساليس (تابس پشتی)با استحاله ستون‌های پشتی طناب نخاعی و تنه‌های عصبی حسی همراه با تحلیل‌رفتگی و لاغری يا بيماري هاي عروق محيطي رخ مي دهد. شكل وسيع آن به دنبال بيماري هايي از جمله بيماري هاي متابوليك و اندوكرين مانند: سندرم كارسينوئيد ، آكرومگالي،  مسموميت با الكل، حاملگي، ديابت، نقرس، پورفيري، هيپرتيروئيديسم، فئوكروموسيتوم يا صدمات مغزي، بيماري هاي قلبي ، و سندرم هاي مادرزادي، بدخيمي ها ديده مي شود.

تعريق درطول شب مي تواندبه علت بيماري هاي سيستميك  زمينه اي باشد

علل ديگر مانند: یائسگی‌ ،سرطان‌، مثل‌ لنفوم‌، محدودیت‌ از مواد مخدر، تب‌ و عفونت‌.

استرس هاي هيجاني وورزش شايع ترين علت هيپرهيدروز مي باشند.

درمان : دو نوع درمان موضعي و سيستميك براي اين عارضه وجود دارد. ساير درمان ها شامل:

Drionnic  با آب لوله كشيِِ      iontophoresisاز سال 1952 معرفي شد و شامل عبور جريان الكتريسيته از پوست مي باشد. در اين روش كه بيشتر در مورد تعريق كف دست و پا كاربرد دارد، درمان روزانه هر كف دست يا پا به مدت 30 دقيقه به ميزان 20-15 ميلي آمپر با عبور از يك بالشتك آبي يا آنتي كولي نرژيك مي تواند در درمان اين عارضه موثر باشد.درمان تعريق بيش از حد زير بغل با اين روش در مطالعه اي بررسي شده و نتايج قابل قبول و مشابهي داشته است و ديده شده اگر همراه با ليدوكايين تزريق شود درد به شدت قابل توجهي كاهش مي دهد.

تزريق سم بوتولينيوم توكسين(بوتاكس). به دلیل اثرات آنتی کولی نرژیک روی صفحه عصبی عضلانی موثر است. در تعریق بیش از حد کف دست،تزریق زیر جلدی آن باعث عدم تعریق به مدت ۱۲-۴ ماه می شود. عوارض آن شامل ضعف مختصر و موقت انگشتان شست است که ظرف ۳ هفته بهبود پیدامی کند.

درمان هاي موضعي: شامل آنتي كولي نرژيك هاي موضعي، اسيدبوريك، محلول تانيك اسيد5 %-2%، رزورسينول، پرمنگنات پتاسيم، فرمالدئيد ، گلوتارآلدئيد( گلوتارال) GLUTARAL و آلومينيوم كلرايدهگزاهيدرت 6درصدبانام تجاري xeraceيا20درصدبانام تجاري Drysolكه اين محلول بايد شب ها روي پوست خشك به مدت 3-4شب ماليده شود و مي تواند زير پانسمان بسته باشد و به مرور زمان مي توان فواصل كاربرد آن را زياد كرد.

درمان هاي سيستميك: شامل داروهاي آنتي كولي نرژيك مثل اكسي بوتينين، پروپانتلين ، بنزتروپين وگليكوپيرولات هستند. البته اين داروها عوارض ناخواسته اي دارند كه شامل ميدرياز ياگشادشدن مردمك، تاري ديد، خشكي دهان وخشكي چشم، اشكال درادرار و بروز يبوست، هستند.
ساير داروها استفاده از آرام بخش ها، ايندومتاسين، داروهاي بلوك كننده كانال كلسيم كه در نوع تعريق كف دست و پا معمولا به كار مي روند.

استفاده از صابون هاي ضدباکتري، استحمام مرتب و شستشوي بدن و مصرف مايعات به ميزان کافي تا حدود زيادي مي تواند در کنترل تعريق بيش از حد بدن مفيد باشد.
افراد مبتلا به اين عارضه از مصرف مواد غذايي ادويه دار و تند و همچنين نوشيدني هاي حاوي کافئين، قهوه و شکلات که مصرف آن ها موجب افزايش ترشحات غدد برون ريز مي شود، خودداري کنند

هيپرهيدروزيس اوليه منطقه اي Primary focal hyperhidrosis تعريق بيش از حد نواحي زير بغل، كف دست و پا يا صورت مي باشد كه با فعاليت هاي روزمره بيمار تداخل ايجاد كرده است. شيوع آن حدود 8/2% ذكر شده است و با آسيب هاي رواني مهم و قابل توجهي همراه است. افتراق نوع اوليه هيپرهيدروزيس فوكال كه ايديوپاتيك است از انواع ثانويه آن اهميت زيادي دارد. بر اساس تعريف MultiSpecialty Working Group on Hyperhidrosis فوكال هيپرهيدروزيس اوليه به تعريق فوكال، قابل رويت و بيش از حد معمول با طول بيشتر از شش ماه بدون علت مشخص با حداقل دو مشخصه زير اطلاق مي شود: دوطـرفـه و تقريـبا قريـنه، با فركـانس يك بـار در هفـته، اختـلال در فعاليت هاي روزانه، سن شروع كمتر از 25 سال، سابقه فاميلي مثبت و قطع تعريق در خلال خواب. اين بيماري عملکردي اگرچه خوش خيم است و مورتاليتي ندارد ولي تاثيرات عميقي در کيفيت زندگي بيماران برجاي مي گذارد و حتي در موارد شديد کيفيت زندگي بيمار مختل مي شود. در صورتي كه درمان دارويي موثر نباشد، درمان جراحي شاملTransthoracic Sympathectomy سمپاتكتومي توراكوسكوپيك گانگليون‌هاي T2 و T3 مي باشدكه روشی مطمئن و کارآمد برای درمان هیپرهیدروز کف دست می باشد که با عوارض بسیار کمی همراه بوده و میزان موفقیت آن بالاست مي باشد.

تخريب موضعي بابرداشت زير جلدي بافت چربي و يا غدد عرق در ناحيه درگيرنيز مي تواند مفيد باشد.

سه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي مبتلا(آرزوي گم كرده) اثراستادرهي معيري باصداي استادافتخاري

مبتلا(آرزوي گم كرده)ازآلبوم هواي تو

ترانه سرا:رهي معيري

آهنگساز:استادتجويدي(محمدرضاچراغعلي)

خواننده:استادافتخاري

نه هم زباني نه هم نوايي تابگويم (به اوبگويم) من زعشقت حكايتي

 نه مهرباني نه چاره سازي تا كنم از سوز پنهان شكايتي

 نواي مني بينواي تو ام                  بلاي مني مبتلا ي تو ام

شور(و)مستي تويي تويي                      نورمستي تويي تويي*

منم غباري به كوي تو                     منم كه مستم به بوي تو

 سرود مني چنگ وعود مني              وجود مني تار و پود مني

جام وساقي تويي تويي                   عشق باقي تويي تويي*

 منم غباري به كوي تو                 منم كه مستم به بوي تو به بوي تو

 من كه در دام هلاك افتا ده ام                                                        من كه چون اشكي به خاك افتاده ام

عاشقي، ديوانه اي، افسرده جانم     بي دلي، بي حاصلي، بي آشيانم

 من كيم، درد آشنايي، بي نصيبي، بينوايي

هرشب،افسانه اي دارددل ديوانه ي من  *

  بشنواي مرغ شب،رازمن وافسانه ي من*

 منم غباري به كوي تو                 منم كه مستم به بوي تو

رهي، تا چند سوزم در دل شب ها چو کوکب*

 

به اقبال شرر نازم، که دارد عمر کوتاهي*


Play Downloadسه شنبه 2 خرداد 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي بازگشته اثراستادمعيني كرمانشاهي باصداي استادافتخاري

 

شعر:معینی کرمانشاهی
خواننده:استاد علیرضا افتخاری
آهنگ:علی تجویدی
دستگاه:اصفهان

امید جانم ز سفر بازآمد
شکر دهانم ز سفر بازآمد
عزیز آن که بی خبر
به ناگهان رود سفر
چو ندارد دیگر دلبندی
به لبش ننشیند لبخندی
چو غنچه ی سپیده دم
شکفته شد لبم ز هم
که شنیدم یارم بازآمد
ز سفر غمخوارم بازآمد

همچنان، که عاقبت
پس از همه شب بدمد سحر
ناگهان نگار من ، چنان مه نو آمد از سفر

من هم ، پس از آن دوری
بعد از،غم مهجوری
یک شاخه ی گل ، بردم به برش

دیدم ، که نگارِ من
سرخوش ، ز کنار من
بُگذشت و به بعد، یار دگرش
 

وای، از آن گلی که دست من بود
خموش و یک جهان سخن بود
 
گل ، که شهره شد به بی وفایی
زِ دیدن چنین جدایی
ز غصه پاره پیرُهن بود

******************    بشنوید یا دانلود کنید
 

دانلودآلبوم ياداستاد

بازگشته دانلود

 سفر کرده دانلود

 میگذرم دانلود

 کو یاری   دانلود

 آشفته حالی دانلود

آتش کاروان دانلود

یادگار کودکی دانلود

تنها منشین دانلود

 

ا

 

 

شنبه 23 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
شعرزيباي نيلوفرانه اثر زنده يادقيصرامين پور-آلبوم نيلوفرانه-خواننده استادافتخاري

نیلوفرانه

 

خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن
ز غم های دگر غیر از غم عشقت رها کن
تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری
شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن

 

خدایا بی پناهم
ز تو جز تو نخواهم
اگر عشقت گناه است
ببین غرق گناهم
دو دست دعا فرا برده ام به سوی آسمان ها
که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشان ها

 

چو نیلوفر عاشقانه چنان می پیچم به پای تو
که سر تا پا بشکفد گل ز هر بندم در هوای تو
به دست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد
به آه و زاری اگر نپذیری شکسته دلم را دگر که پذیرد

 

خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن
ز غم های دگر غیر از غم عشقت رها کن
تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری
شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن

 

خدایا بی پناهم
ز تو جز تو نخواهم
اگر عشقت گناه است
ببین غرق گناهم
دو دست دعا فرا برده ام به سوی آسمان ها
که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشان ها
به سوی آسمان ها

 

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
شعرزيباي در هوای تو اثر زنده يادقيصرامين پور-آلبوم نيلوفرانه-خواننده استادافتخاري

در هوای تو

 

یارا یارا گاهی دل ما را
به چراغ نگاهی روشن کن
چشم تار دل را چو مسیحا
به دمیدن آهی روشن کن

 

بی تو برگی زردم
به هوای تو می گردم
که مگر بیفتم در پایت
ای نوای نایت
به هوای تو می آیم
که دمی نفس کنم تازه در هوایت

 

به نسیم کويت ای گل
به شمیم بویت ای گل
در سینه داغی دارم
از لاله باغی دارم
با یادت ای گل هر شب
در دل چراغی دارم

 

باغم بهارم باش
موجم کنارم باش

 

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

 

به نسیم کويت ای گل
به شمیم بویت ای گل
در سینه داغی دارم
از لاله باغی دارم
با یادت ای گل هر شب
در دل چراغی دارم

 

باغم بهارم باش
موجم کنارم باش

 

بی تو برگی زردم
به هوای تو می گردم
که مگر بیفتم در پایت
ای نوای نایت
به هوای تو می آیم
که دمی نفس کنم تازه در هوایت

 

بی تو برگی زردم
به هوای تو می گردم
که مگر بیفتم در پایت
ای نوای نایت
به هوای تو می آیم
که دمی نفس کنم تازه در هوایت
تا فدا کنم جان و دل برایت

 

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
شعرزيبايي از زنده يادقيصرامين پور

کشت تقدیر تو ما را به که باید گفت

مردم از درد خدا را به که باید گفت

سرنوشتم اگر این است که می بینم

حکم تغییر قضا را به که باید گفت

آی خط خوردگی صفحه ی پیشانی

این همه خط خطا را به که باید گفت

مو به مو حادثه بارید به هر بندم

تیر باران بلا را به که باید گفت

هر نفس آهی و هر آینه اشکی شد

وضع این آب و هوا را به که باید گفت

هر دمی دردی و هر ثانیه سالی بود

شرح این ثانیه ها را به که باید گفت

هذیان بود و شب و تاب و تب تردید

درد و درمان و دوا را به که باید گفت

چه کنم این همه اما و اگرها را

این همه چون و چرا را به که باید گفت

آفرین بر تو و نفرین به خودم گفتم

جز تو نفرین و دعا را به که باید گفت

شکوه از هر چه و هر کس به خدا کردم

گله از کار خدا را به که باید گفت

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
شعرزيباي كوی بی نشان اثر زنده يادقيصرامين پور-آلبوم نيلوفرانه-خواننده استادافتخاري

 

به ياد حديدعزيز

كوی بی نشان

براي شنيدن آلبوم نيلوفرانه 1وتمامي آثاراستادافتخاري به نشاني

http://www.persianpersia.com/music/album.php?albumid=280

مراجعه شود.

دانلودترانه هاي آلبوم نيلوفرانه1


690DCE08___TRACK_01.MP3

690DCE08___TRACK_02.MP3

690DCE08___TRACK_03.MP3

690DCE08___TRACK_04.MP3

690DCE08___TRACK_05.MP3

690DCE08___TRACK_06.MP3

690DCE08___TRACK_07.MP3

 

 

ای غم ای همدم دست از سر دل بردار
ای شادی یک دم مرهم به دلم بگذار
دل جای شادی‌ست از غم شده ام بیزار
ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار

 

با این خانه‌ی تنگ
با این پاره‌ی سنگ
با این دل چه کنم
این آلوده‌ی رنگ
دلا
قول)بال) مرا چرا شکستی
پر نزدی به گل نشستی
پر نزدی
تو دریا بودی
ز چه رو چون مردابی

ای دریا تا کی
ز نسیمی بی تابی

 

دل به دریا بزن در شب طوفان
تا به کی سر زدن بر در زندان
تا کِی تنهایی
برخیز و پر گشا
در آسمان رها
تا کوی ناکجا
کوی بی نشان
کوی آشنا

 

ای غم ای همدم دست از سر دل بردار
ای شادی یک دم مرهم به دلم بگذار
دل جای شاديست از غم شده ام بیزار
ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار
ای دل زین غم ها تنها غم او بگذار

 

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
شعرزيباي بوی پیراهن تو اثر زنده يادقيصرامين پور-آلبوم نيلوفرانه-خواننده استادافتخاري

بوی پیراهن تو

 

صحرا صحرا دویده ام سرگردان از پی تو
دریا دریا گذشته ام در طوفان از پی تو
دست از دنیا کشیده ام بی سامان از پی تو
از من از ما رهیده ام دست افشان از پی تو

 

گیسوی تو دام بلا
ابروی تو تیغ فنا
دردت دوای دل
روی تو بهشت برین
موی تو بنفشه ترین
زنجیر به پای دل

 

دنیا دنیا گشته ام به بوی تو
پنهان پیدا گرم گفت و گوی تو
هر سو هر جا روی من به سوی تو
دردا دردا کی رسم به كوی تو؟

 

دستم بر دامن تو
بوی پیراهن تو
سوی چشم عاشقان
یاس و سوسن شکفد
دامن دامن شکفد
با یادت ز باغ جان

 

دیگر افتاده ام از پا در این صحرا
در راهم صخره و خارا خارا خارا
چون کشتی در دل طوفان یارا یارا
دریاب ای ساحل دریا ما را ما را

 

شب و سحر به نام تو ترانه می خوانم
به شوق یک سلام تو همیشه می مانم

 

صحرا صحرا دویده ام سرگردان از پی تو
دریا دریا گذشته ام در طوفان از پی تو
دست از دنیا کشیده ام بی سامان از پی تو
از من از ما رهیده ام دست افشان از پی تو
یارا یارا

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
نغمه هاي شاعرانه لامارتين-روح افسرده(1)نوشته دكترسعيدخسروي

روح افسرده

اي روح غمين من!براي چه چنين پياپي مي نالي؟اين بارسنگين غم كه امروز برپشت تو سنگيني مي كندازكجاست وناله هاي جانسوزي كه هردم برمي آوري ابراي چيست؟

هنوزستاره زندگانيت درآسمان زمان جلوه گري مي كند.براي چه مي نالي؟سربرداروبرگردخويش نظركن تازيباترين مناظرعالم رادربرابرخويش مجسم بيني:

هنوززمين داراي چمنزارهاي زيباست،هنوزآسمان خورشيدي رخشنده دردل دارد،هنوزافتخارچون سرابي فريبنده آماده جلوه گري است،هنوزدل ازباده عشق سرمست است،،هنوزكتاب طبيعت درپيش توبازاست تاحقايقي راكه هرگز انديشه بشربدان ره نيافته برتوبياموزد،هنوزدرمزرعه اميدكه همه چيزش پژمرده شده گلي مهياي چيدن توست.براي چه شكوه مي كني؟ ‍

زمين چيست؟زنداني متحرك.منزلگاهي تنگ،كشتي بي بادبان،سراپرده اي حقيركه به دست آفريننده اش شش روزه دربيابان بي پايان فضابرافراشته شدودورزمان درسه قدم سراسرآن رادرنورديد.همه چيزدرروي اين كره خاكي ويران مي گرددوناپديدمي شود.ازسراسراين قصرهاي عظيم وكاخ هاي پررفعت هيچ نمي ماندبه جزتوده ي گل ولائي كه درآن همه چيزيك نواخت است ودرعين حال همه چيز به سرعت تغيير مي كند.ادامه دارد

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
دارودرماني دردرماتيت پدروس درمواجه بابند يادراكولا-نوشته دكترسعيدخسروي

دراكولا و يا بند  

  Paederus Blister Beetles

Dermatitis Paederus

 

اين حشره به محض تحريك با ترشح سم بر پوست بدن انسان باعث بروز تاول هاى شديدى همراه با درد، سوزش و خارش مى شود.حتي كشتن وله كردن آن برروي پوست موجب التهاب وعوارض شديد مي شود.محل زندگي آن بيشتردرميان چوب هاي پوسيده وقديمي  به خصوص چوب سقف خانه هاي قديمي وخانه هايي كه در اطراف باغ وشاليزارهاقراردارند،مي باشد.

در مناطق شمال كشور و در فصل تابستان به دليل رطوبت بالا، خطرتماس بااين حشره قرار بيشتر است. نام علمي آن پدروس (Paederus) است. بال رويي اين حشره كوتاه و شبيه شنل دراكولا وبه رنگ قرمز است مردم در گيلان به آن دراكولا و در مازندران به آن بند مي گويند.فعاليت  اين حشرات بيشتر در هنگام غروب آفتاب مي باشد. به سوي منابع نور مصنوعي مانند لامپ هاي مهتابي ( نورهاي فلورسنت) متمايلند.

ترشح تركيب سمي و محركي به نام پدرين به علت تماس ونه نيش زدن سبب تخريب بافتي ،نكروز وحتي تاول مي شود همراه با التهاب ، خارش وتورق پوست مي باشد.ممكن است درروزهاي بعدي عفونت باكتريايي نيز بروز كند.

درمان

1-شستشوي سريع موضع(بدن وچشم) با يك صابون ياشامپوملايم مانندشامپو بچهبا PH5-6

2-مي توان بعد اين اقدام  بااستفاده ازائوداليبور(آب داليبور) حاوي زينك به عنوان يك قابض وآنتي سپتيك ترشحات موضع(فقط براي بدن به جزچشم واطراف آن) راكم نمود.

3-چنددقيقه بعد مي توان ازازيك كورتيكواستروئيد متوسط مانندبتامتازون:كرم براي نقاط مرطوب وداراي چين وپمادبراي نقاط ديگروخشك درصورت درگيري چشم مي توان ابتدا از كورتيكواستروئيدهاي چشمي متوسط الاثر يا ضعيف به صورت پماد ياقطره ودرصورت بروز عفونت ثانويه ازآنتي بيوتيك هاي موضعي و چشمي مانند قطره كلرامفنيكل يا  بافاصله زماني 5دقيقه اي بعدازمصرف كورتيكو استروئيد استفاده نمود.

-داروهاي كورتيكو استروئيد متوسط الاثر ديگر شامل:تريامسينولون،فلوسينولون

-داروي كورتيكواستروئيد ضعيف الاثر:هيدروكورتيزون

-پمادتريامسينولون ان ان بااثرضدالتهابي،آنتي باكتريالي وضدقارچي درمواردپيشرفته موثر است

3-درصورت واكنش  حساسيتي شديد مي توان از كورتيكو استروئيد تزريقي(بتا متازون،دگزامتازون و....)ودرمواردخفيف تراز آنتي هيسامين هاي خوراكي(ديفن هيدرامين،سيتريزين،لوراتادين،هيدروكسي زين  و... و نيزبراي كنترل خارش   )استفاده نمود.

-كورتيكو استروئيد ها به كوتاه شدن بيماري وجلوگيري ازبروز اسكارولك برروي پوست جلوگيري مي كند.

-درمان تجربي ومحلي بااستفاده از الكل سفيد ويخ ممكن است كمك كننده باشد. اما امكان برجاي ماندن آثاربه صورت لكه وجوددارد.

درمان جديدتر

1:5000-1:8000 potassium permanganate solution or 3% to 5% sodium bicarbonate solution, wet, every 15-30 minutes, 2 -3 times; light while oral antihistamines, severe short-term low-dose oral corticosteroids. Lesion treated with zinc oxide oil, Pi Yan Ping cream, paste or tablets Nantong snake paste of fresh purslane, also has some effect

 

 

تحقيات جديد باعنوان

Treatment outcome of Paederus dermatitis due to rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) on guinea pigs.

Fakoorziba MR, Eghbal F, Azizi K, Moemenbellah-Fard MD

 

 

Department of Medical Entomology, School of Health and Nutrition, Research Centre for Health Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

 

Comparison of Topical Triamcinolone and Oral Atorvastatin in Treatment of Paederus Dermatitis Northern Iran

Seyed Hasan Nikookar, Zohreh Hajheydari, Seyed Hasan Moosa-Kazemi, Mitra Mahmoudi and Soheila Shahmohammadi

he results showed both of triamcinolone ointment and oral atorvastatin had similar effect on paederus dermatitis. Because the paederus dermatitis is a self-limited disease use of topical therapy for treatment of the disease is recommend

 

 

پيشگيري

1-استفاده ازكرم واسپري هاي دافع حشرات كه برروي پوست استفاده مي شود.به خصوص به هنگام اطراق درنقاط نزديك به شاليزار وخانه هاي قديمي

2-استفاده از به دام انداختن حشره توسط حشره كش هاي برقي(بااشعه ماوراي بنفش)،اسپري كشنده حشرات و پودر سوين (جزء سموم فسفره است با نام سم ۷۷۴۴ )وپاشيدن آن در مسيرپنجره ودورواطراف اتاق محل استراحت


Sevin (Carbaryl) Insecticide

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
نغمه هاي شاعرانه لامارتين-خاطرات كودكي-نوشته دكترسعيدخسروي

اين كتاب اولين باردرسال 1316توسط استادشجاع الدين شفا ترجمه وتوسط انتشارات كانون معرفت منتشرشد.بنده نسخه چاپ هفتم آن راكه درسال 1332 انتشاريافته دراختيارداشته ومطالعه نمودم .اشعارآن بامتن وتصاوير زيبا واقعادلنشين ودلچسب مي باشد.

خاطرات كودكي

ديري نخواهدگذشت كه خاك سردمن كه باخاك هاي سرزمين محبوبم درآميخته است ،پيش ازآن كه حتي روح من دردنياي ديگربه خودآيد،زندگي ازسرخواهدگرفت،درميان چمنزارها ريشه خواهدكردودرآغوش شكوفه هاي بهاران خواهدشكفت.درشب هاي گرم تابستان عطرگل هاراخواهدبوييدودرلحظات آرام غروب قطره هاي اشكي راكه ازديده ي شكسته دلان فرومي ريزددرخودجاي خواهدداد.

آن گاه باديدگان كنجكاوخود،موجودات عزيزي راكه يادآنهابامن دردل اين آرامگاه تيره به خاك رفته است يكايك بازخواهم يافت ودرآغوش آنان مسكن خواهم گزيد،سپس به همراهي اين موجودات گرامي همچون مسافري كه پس ازگذشتن ازامواج خروشان دريابارديگرسربگرداندوباحق شناسي به روي كشتي حامل خويش بنگرد،نظري بدين سرزمين هاكه آكنده ازخاطرات شيرين گذشته اندخواهيم افكند ويك صداباآنهاوداع خواهيم گفت.تنهاوداعي كه درپي آن قطرات سوزان اشك فرونخواهدچكيد

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 
متن ترانه زيباي آرزو اثرفصيح الزمان شيرازي(رضواني) با صداي محمدحشمتي-نوشته دكترسعيدخسروي

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویى

چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویى؟

به کسى جمال خود را ننموده‏اى و بینم

همه جا به هر زبانى، بود از تو گفت و گویى

غم و درد و رنج و محنت همه مستعد قتلم

تو بِبُر سر از تنِ من، بِبَر از میانه، گویى!

به ره تو بس که نالم، زغم تو بس که مویم

شده‏ ام زناله، نالى، شده‏ ام زمویه، مویى

همه خوشدل این که مطرب بزند به تار، چنگى

من از آن خوشم که چنگى بزنم به تار مویى

چه شود که راه یابد سوى آب، تشنه کامى؟

چه شود که کام جوید زلب تو، کامجویى؟

شود این که از ترحّم، دمى اى سحاب رحمت

من خشک لب هم آخر زتو تر کنم گلویى؟

بشکست اگر دل من، به فداى چشم مستت

سر خمّ مى سلامت، شکند اگر سبویى

همه موسم تفرّج، به چمن روند و صحرا

تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویى

نه به باغ ره دهندم، که گلى به کام بویم

نه دماغ این که از گل شنوم به کام، بویى

زچه شیخ پاکدامن، سوى مسجدم بخواند؟

رخ شیخ و سجده‏ گاهى، سرما و خاک کویى

بنموده تیره روزم، ستم سیاه چشمى

بنموده مو سپیدم، صنم سپیدرویى

نظرى به سوىِ (رضوانىِ) دردمند مسکین

که به جز درت، امیدش نبود به هیچ سویى‏

یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, |

 


به وبلاگ اينجانب سعیدخسروي دکترداروسازودبیربازنشسته زیست شناسی خوش آمديد. عزیزان :همانگونه که واقف هستيد((نعمت سلامتی تنها باآگاهی وخردبه دست می آید))ونیزگفته اند:((که عقل سالم دربدنی سالم نمودمی یابد))بنابراین به حکم وظیفه برخودلازم دانستم که تجارب واطلاعات دارویی بهداشتی رادراختیار همکاران ودوستان فرزانه قراردهم چراکه آن معصوم فرموده :((زکات علم نشرآن است)).حضورسبزشما دراین بخش همراه باانتقاد،نظر، راهنما وراهگشای حقیرخواهدبودبرداشت ازوبلاگ باذکرماخذ آزاد می باشد
hadid_saeed@yahoo.com

 

 


نمکستان
واگويه ها(مهندس سيدابراهيم ميرحسيني)
دكترسعيدخسروي
دكترسعيدخسروي داروساز
انيميشن درفيزيك

 

 

جديدترين روش دارودرماني درهيپرهيدروزيس ياتعريق مفرط-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه به يادماندني حكايت دل اثراستادخوشدل باصداي دل انگيزاستادافتخاري
متن ترانه زيباي كوياري اثراستادمعيني كرمانشاهي باصداي استادافتخاري
فراورده تركيبي قابض وضدهايپرهيدروز موضعي
متن ترانه زيباي حصار اثراستادحسين منزوي ازآلبوم نسيما باصداي استادافتخاري
درمان دارويي شقاق گوشه لبperleche:Angular Chehlitis-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه زيباي صبح سپيد اثراستادترقي ازآلبوم عطرسوسن باصداي شورانگيزاستادافتخاري
متن ترانه زيباي مرانبيني اثراستاداعلامي بانواي استادافتخاري
متن ترانه زيباي سكوت شكسته باشعرزيباي استادفكور اثراستادهمايون خرم باصداي دكترمحمداصفهاني
كلام زيباي امام سجاد(ع)درموردآفريدگاركائنات
متن ترانه زيباي مبتلا(آرزوي گم كرده) اثراستادرهي معيري باصداي استادافتخاري
جديدترين روش دارودرماني درهيپرهيدروزيس ياتعريق مفرط-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه به يادماندني حكايت دل اثراستادخوشدل باصداي دل انگيزاستادافتخاري
متن ترانه زيباي كوياري اثراستادمعيني كرمانشاهي باصداي استادافتخاري
فراورده تركيبي قابض وضدهايپرهيدروز موضعي
متن ترانه زيباي حصار اثراستادحسين منزوي ازآلبوم نسيما باصداي استادافتخاري
درمان دارويي شقاق گوشه لبperleche:Angular Chehlitis-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه زيباي صبح سپيد اثراستادترقي ازآلبوم عطرسوسن باصداي شورانگيزاستادافتخاري
متن ترانه زيباي مرانبيني اثراستاداعلامي بانواي استادافتخاري
متن ترانه زيباي سكوت شكسته باشعرزيباي استادفكور اثراستادهمايون خرم باصداي دكترمحمداصفهاني
متن ترانه زيباي بازگشته اثراستادمعيني كرمانشاهي باصداي استادافتخاري
متن ترانه شيدا وهنگامه ازاستادساعدباقري باصداي شورانگيز استادعليرضاافتخاري-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه زيباي آرزو اثرفصيح الزمان شيرازي(رضواني) با صداي محمدحشمتي-نوشته دكترسعيدخسروي
نغمه هاي شاعرانه لامارتين-خاطرات كودكي-نوشته دكترسعيدخسروي
دارودرماني دردرماتيت پدروس درمواجه بابند يادراكولا-نوشته دكترسعيدخسروي
نغمه هاي شاعرانه لامارتين-روح افسرده(1)نوشته دكترسعيدخسروي
شعرزيباي كوی بی نشان اثر زنده يادقيصرامين پور-آلبوم نيلوفرانه-خواننده استادافتخاري
شعرزيباي بوی پیراهن تو اثر زنده يادقيصرامين پور-آلبوم نيلوفرانه-خواننده استادافتخاري
شعرزيباي نيلوفرانه اثر زنده يادقيصرامين پور-آلبوم نيلوفرانه-خواننده استادافتخاري
شعرزيباي در هوای تو اثر زنده يادقيصرامين پور-آلبوم نيلوفرانه-خواننده استادافتخاري
شعرزيبايي از زنده يادقيصرامين پور
عفونت واژن-نوشته دكترسعيدخسروي
نغمه هاي شاعرانه لامارتين-نوشته دكترسعيدخسروي
دارودرماني دردرماتيت پدروس درمواجه بابند يادراكولا-نوشته دكترسعيدخسروي
خطاي چشم-دكترسعيدخسروي
تست تري گليسريدهاي خون-نوشته دكترسعيدخسروي
عفونت واژن-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه شيدا وهنگامه ازاستادساعدباقري باصداي شورانگيز استادعليرضاافتخاري-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه زيباي آرزو اثرفصيح الزمان شيرازي(رضواني) با صداي محمدحشمتي-نوشته دكترسعيدخسروي
نغمه هاي شاعرانه لامارتين-نوشته دكترسعيدخسروي
علل گوش درد-دكترسعيدخسروي
خطاي چشم-دكترسعيدخسروي
تست تري گليسريدهاي خون-نوشته دكترسعيدخسروي
عفونت واژن-نوشته دكترسعيدخسروي
آلرژی به گزش حشرات ودرمان دارويي آن-دكترسعيدخسروي
متن ترانه زيباي خانه بردوش اثراستادساعدباقري، باصداي آسماني استادعليرضاافتخاري-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه شبانه اثراستادساعدباقري باصداي نغمه گرعشق،استادعليرضاافتخاري-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه شيدا وهنگامه ازاستادساعدباقري باصداي شورانگيز استادعليرضاافتخاري-نوشته دكترسعيدخسروي
متن ترانه زيباي آرزو اثرفصيح الزمان شيرازي(رضواني) با صداي محمدحشمتي-نوشته دكترسعيدخسروي
نغمه هاي شاعرانه لامارتين-نوشته دكترسعيدخسروي

 

 

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگ دهی


Alternative content


<-PollName->

<-PollItems->